/48

GIÁO ÁN CHỦ NHIỆM LỚP 6

Upload: NguyenPhuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 102|Tải về: 1

Ngày Soạn : Dạy tuần Tuần 2 Tiết 3: Chào cờ Tiết 4: Sinh hoạt lớp Tiết 5: Hoạt động ngoài giờ lên lớp Hoạt động 1: THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI I/ Yêu cầu giáo dục: Giúp HS Hiểu được nội quy nhà trường và nhiệm vụ năm học mới Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới Tích cực rèn luyện thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới II/ Nội dung và hình thức hoạt động 1/ Nội dung Nội quy của nhà trường Những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới mà HS cần biết 2/ Hình thức hoạt động Nghe giới thiệu về nội quy và nhiệm vụ năm học mới Trao đổi, thảo luận trong lớp Văn nghệ III/ Chuẩn bị hoạt động 1/ Về phương thức hoạt động Một bản nội quy của nhà trường Một bản ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học Một số bài hát 2/ Về tổ chức GV nêu yêu cầu, kế hoạch học tập những quy định, nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới. Chuẩn bị một vài câu hỏi có liên quan để hướng dẫn HS thảo luận Cung cấp cho HS bản nội quy của nhà trường để HS tìm hiểu trước khi thảo luận Chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ IV/ Tiến hành hoạt động 1/ Nghe giới thiệu nội quy và nhiệm vụ năm học mới GV giới thiệu nội quy của nhà trường GV đọc cho HS chép nội quy của nhà trường ( Gồm 5 mục 24 điều ) GV đọc nhiệm vụ của HS ( 10 mục ) 2/ Thảo luận nhóm GV chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm cử 1 thư kí, 1 nhóm trưởng. Thư kí ghi lại các ý kiến của nhóm mình. Mỗi nhóm thảo luận theo hai nội dung: Tìm hiểu nội quy của nhà trường và nhiệm vụ của từng HS lớp 7B trong năm học mới Mỗi nhóm cử đại diện trình bày GV tổng hợp ý kiến của các nhóm. Chốt lại những ý kiến cơ bản của nội quy HS và nêu nhiệm vụ năm học mới. Cho HS nhắc lại các nhiệm vụ chủ yếu của năm học 3/ Vui văn nghệ Thông quy các tiết mục văn nghệ lựa chọn các giọng ca cho lớp V/ Kết thúc hoạt động GV tuyên dương cả lớp về tinh thần tham gia thảo luận Nhắc nhở HS nắm vững nội quy và nhiệm vụ năm học để thực hiện tốt Soạn Dạy CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tuần 1 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2: Sinh hoạt lớp Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ lên lớp Hoạt động 1 TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LỚP I/ Yêu cầu giáo dục: Giúp HS Hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp. Rèn kĩ năng nhận nhiệm vụ và kĩ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể Bầu các bạn cán sự lớp có uy tín , học khá giỏi trên tinh thần dân chủ Có ý thức , trách nhiệm trong bình bầu và đề nghị II/ Nội dung và hình thức hoạt động 1/ Nội dung Thành lập các tổ, nhóm trong lớp Bầu đội ngũ cán bộ lớp : Lớp trưởng, các lớp phó, các tổ trưởng, các tổ phó, các cán sự chức năng Xác định chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ lớp Về cách thức làm việc của từng cán bộ lớp 2/ Hình thức hoạt động - HS giới thiệu và cho lớp lựa chọn, rồi GVCN quyết định. Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp trước tập thể. III/ Chuẩn bị hoạt động 1/ Về phương thức hoạt động Bản sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp. Bảng ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp. Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp. 2/ Về tổ chức GVCN chuẩn bị bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp trên một tờ giấy lớn. GVCN phân công nhiệm vụ của cán bộ lớp: + Lớp trưởng : Phụ trách chung và phụ trách về nề nếp lớp + Lớp phó học tập : Theo dõi kết quả học tập , giữ sổ đầu bài , cộng điểm học tập vào cuối tuần và báo cáo cho ban thi đua + Lớp phó văn thể : Phụ trách hoạt động văn thể, vui chơi. + Lớp phó lao động : Phụ trách chung các buổi lao động của lớp. + Tổ trưởng : Kiểm tra vở bài tập để báo cáo cho lớp phó học tập, phụ trách