Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/87

Giáo án công dân 9- cực hót

Lượt xem:340|Tải về:1|Số trang:87 | Ngày upload:09/11/2012

Tiết 1 Ngày 20/08/2010CHÍ CÔNG VÔ TƯ A/ độ cần đạt: 1.Kiến thức: Hiểu được thế nào là chí công vô tư; những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư; vì sao phải chí công vô tư. 2. Kĩ năng:Biết phân biệt các hành vi thể hiện chí công vô tư hoặc không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.Biết tự kiểm tra hành vi của mình và rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư. 3. Thái độ:Biết quý trọng và ủng hộ những hành vi thể hiện chí công vô tư.Phê phán, phản đối những hành vi thể hiện tính tự lợi, thiếu công bằng trong giải quyết công việc. Kiến thức trọng tâm:Thế nào là chí công vô tư.Ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngàyCách rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư. B. Chuẩn bịTài...