/122

giao an cong nghe 10-trinh

Upload: PhuongThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 404|Tải về: 2

Ngày soạn: Ngày dạy:CHƯƠNG ITRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNGTiết 1 – Bài 2 KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNGI. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh phải:- Hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng- Trình bày được nội dung, mục đích của các thí nghiệm khảo nghiệ

[Ẩn quảng cáo]