/215

giao an cong nghe 6(2011)

Upload: PhuongThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 315|Tải về: 2

Tuần :1 Ngày soạnNgày dạy:  Tiết1: BÀI MỞ ĐẦUI/-MỤC TIÊU: -Sau khi học xong bài học sinh nắm : a)Kiến thức : - Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. -Mục tiêu và chương trình và SGK công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình. b)Kỹ năng : -Rèn cho học sinh phương pháp học tập chuyển từ thụ

[Ẩn quảng cáo]