/215

giao an cong nghe 6(2011)

Upload: PhuongThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 181|Tải về: 1

Tuần :1 Ngày soạnNgày dạy:  Tiết1: BÀI MỞ ĐẦUI/-MỤC TIÊU: -Sau khi học xong bài học sinh nắm : a)Kiến thức : - Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. -Mục tiêu và chương trình và SGK công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình. b)Kỹ năng : -Rèn cho học sinh phương pháp học tập chuyển từ thụ động sang chủ động tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống - Những yêu cầu đổi mới, phương pháp học tập. c)Thái độ : - Giáo dục học sinh hứng thú học tập bộ môn.II//Phương tiện thực hiện :-GV : Tài liệu tham khảo kiến thức về gia đình, KTGĐ. -Tranh , Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung CT. -HS : SGK , tập ghi, VBTII/ Phương tiện thực hiện: SGK+SGVIII/ Cách thức tiến hành Thảo luận nhóm, trực quan, diển giảng, vấn đáp.IV/ Tiến trình bài giảng:...