/106

giao an cong nghe 7

Upload: TieuMieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 811|Tải về: 2

Tuần 2: Từ ngày 30 / 8/ 2010 Đến ngày 04/ 09/ 2010 Soạn: 23/ 8Giảng:30/8 ( 7C – A – B )đại cương về kỹ thuật trồng trọt Tiết 1: Bài 1 - 2Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọtKhái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồngI. Mục tiêu:- Nêu được vai trò của trồng trọt đối với đời sống của con người và đ

[Ẩn quảng cáo]