/45

Giáo án công nghệ 7 cả năm theo chuẩn KTKN 2011-2012

Upload: DucPark.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 544|Tải về: 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTài liệuPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSMÔN CÔNG NGHỆ(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012) LỚP 7Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kì I: 19 tuần (27 tiết) Học kì II: 18 tuần (25 tiết)Nội dungTSLTTHÔTKTPhần một. TRỒNG TRỌTChươn

[Ẩn quảng cáo]