/113

Giáo án Công nghệ 7 Học Kỳ II

Upload: DucPark.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 461|Tải về: 1

Soạn ngày: 03/ 01 /2011Phần 3: chăn nuôiChương I. Đại cương về kỹ thuật chăn nuôiTiết 28 Bài 30. vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh - Hiểu được vai trò của ngành chăn nuôi. - Biết được nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi

[Ẩn quảng cáo]