Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/113

Giáo án Công nghệ 7 Học Kỳ II

Lượt xem:301|Tải về:0|Số trang:113 | Ngày upload:09/11/2012

Soạn ngày: 03/ 01 /2011Phần 3: chăn nuôiChương I. Đại cương về kỹ thuật chăn nuôiTiết 28 Bài 30. vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh - Hiểu được vai trò của ngành chăn nuôi. - Biết được nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi. - Có ý thức say sưa học tập kỹ thuật chăn nuôi. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ 50, phóng to sơ đồ 7 SGK. - HS: Đọc SGK, xem hình vẽ 50, sơ đồ 7 SGK. III. Tiến trình dạy học:T/gHoạt động của GV và HSNội dung ghi bảng2’3/20/15/ 2/3/1. ổn định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ:- Không kiểm tra3. Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.HĐ1. Giới thiệu bài học.GV: Chăn nuôi là một trong 2 ngành sản xuất chính trong nông nghiệp.HĐ2. Tìm hiểu vai...