/101

giao an cong nghe 7(moi)

Upload: NanaLee.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 209|Tải về: 0

Tiết 1 : VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:-Hiểu được vai trò của trồng trọt-Biết được nhiêm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện-Có hứng thú trong học tâp Kỹ Thuật Nông Nghiệp và coi trọng sản xuất trồn trọtII .CHUẨN BỊ:-Nghiên cứu SGK-Đọc thêm về các tư liệu nhiệm vụ của nôn nghiệp trong giai đoạn mới-Tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài họcIII .TIẾN HÀNH:Hoạt động 1: Giới thiệu bài học- Nước ta là nước nông nghiệp với 76% dân số sống ở nông thôn,70% lao động làm viẹc trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn.Vì vậy trồng trọt có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.Vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế là gì? Bài học này sẽ giúp ta trả lời câu hỏi đó.Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của trồng trọt trong nền...