Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/69

Giáo án công nghệ nấu ăn 9

Lượt xem:445|Tải về:3|Số trang:69 | Ngày upload:09/11/2012

tiết 1. Bài 1. giới thiệu nghề nấu ăna.mục tiêu. Học sinh cần đạt những yêu cầu sau:Hiểu được tầm quan trọng của việc ăn uống đối với sức khoẻ và vai trò,vị trí của nghề nấu ăn trong đời sống con người.Biết được những yêu cầu,những đặc điểm cơ bản của nghề và triển vọng của nghề nấu ăn.b.chuẩn bị.Mẫu hình ảnh và sơ đồ minh hoạ cho tính đa dạng của ăn uống trong cuộc sống hiện nay.Các tranh ảnh giới thiệu nghề nấu ăn,những đặc điểm cơ bản của nghề và những triển vọng của nghề...c.các hoạt động dạy học. Hoạt động 1.Giới thiệu bài và đặc điểm môn học.GV nêu yêu cầu và mục tiêu của môn học nói chung và bài học hôm nay cần đạt được.GV đưa ra những qui ước trong quá trình học tập bộ môn để đảm bảo an toàn cho học sinh khi thực hành. Hoạt động 2.Tìm hiểu vai...