/2

giao an dai so 10 tiet 10

Upload: QuyenNalu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 273|Tải về: 1

Ngày dạy: 11 / 10 / 2007 (tuần 6). Tên bài dạy: Bài tập ôn chương I. Tiết: 10. Mục đích: * Về kiến thức: + Củng cố các nội dung đã học trong chương I. * Về kỹ năng: + Nhận biết được mệnh đề, phủ định một mệnh đề, phủ định mệnh đề chứa ký hiệu mệnh đề kéo theo và mệnh đề

[Ẩn quảng cáo]