/2

giao an dai so 10 tiet 10

Upload: QuyenNalu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 120|Tải về: 1

Ngày dạy: 11 / 10 / 2007 (tuần 6). Tên bài dạy: Bài tập ôn chương I. Tiết: 10. Mục đích: * Về kiến thức: + Củng cố các nội dung đã học trong chương I. * Về kỹ năng: + Nhận biết được mệnh đề, phủ định một mệnh đề, phủ định mệnh đề chứa ký hiệu mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương. + Nhận biết được tập con của một tập hợp, hai tập hợp bằng nhau. + Thực hiện các phép toán trên tập hợp và biểu diễn trên trục số. Chuẩn bị: * Giáo viên: + Thước kẻ, phấn màu. * Học sinh: Xem bài trước ở nhà theo hướng dẫn của GV. Phương pháp: Đàm thoại gợi mở. Tiến trình lên lớp: * Ổn định lớp. * Kiểm tra bài cũ: + Cho một ví dụ về mệnh đề chứa ký hiệu ? Bài tập áp dụng: Phủ định mệnh đề vừa nêu và xét tính đúng sai của các mệnh đề này. + Nêu các phép toán về tập hợp ? Bài tập áp dụng: Xác định * Bài mới: 1. Bài 8 SGK trang 24 Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề với (a). P: “ABCD là một hình vuông” ; Q: “ABCD là một hình bình hành”. (b). P: “ABCD là một hình thoi” ; Q: “ABCD là một hình chữ nhật”. Hoạt động 1: Xét tính đúng sai của mệnh đề Hoạt động của GV Hoạt động của HS  ( Hình vuông, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật là các hình như thế nào ? ( Phát biểu bằng lời mệnh đề ? ( Xét tính đúng sai của mệnh đề vừa nêu ? ( GV nhận xét. ( HS trả lời. ( HS thực hiện. ( HS thực hiện.   2. Bài 128 SGK trang 25 Xác định các tập hợp sau (b). (c). Hoạt động 2: Xác định tập hợp sau Hoạt động của GV Hoạt động của HS  ( Biểu diễn trên trục số các tập ? ( là gì ? ( Xác định ? ( HS thực hiện. ( HS trả lời ? (   Hoạt động 3: Xác định tập hợp sau Hoạt động của GV Hoạt động của HS  ( Biểu diễn trên trục số các tập ? ( là gì ? ( Xác định ? ( HS thực hiện. ( HS trả lời. (   3. Bài tập Hãy phủ định mệnh đề sau (a). (b). Hoạt động 4: Phủ định mệnh đề và Hoạt động của GV Hoạt động của HS  ( Quy tắc phủ định mệnh đề chứa ký hiệu ? ( Phủ định mệnh đề ? ( Phủ định mệnh đề ? ( HS trả lời. ( (   * Củng cố: + Quy tắc phủ định một mệnh đề, phủ định mệnh đề chứa ký hiệu ? + Các phép toán về tập hợp ? * Dặn dò: Làm bài tập từ 1 đến 7 SGK trang 24.