/122

Giao an Dai so 7 (2 cot)

Upload: PhuongNguyen.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 338|Tải về: 2

Ngày soạn: Tiết 1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I. Muùc tieõu: - Hoùc sinh hieồu ủửụùc khaựi nieọm soỏ hửừu tổ, caựch bieồu dieón soỏ hửừu tổ treõn truùc soỏ, so saựnh soỏ hửừu tổ. bửụực ủa#u nhaọn bieỏt ủửụùc moỏi quan heọ giửừa caực taọp hụùp soỏ: N  Z  Q. - Bieỏt bieồu dieón soỏ hửừu tổ treõn tr

[Ẩn quảng cáo]