/121

Giáo án đại số 7 ( Cả năm)

Upload: PhuongNguyen.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 337|Tải về: 2

Tập HợP q các số hữu tỉ I. Mục tiêu: - Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh số hữu tỉ. bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N Z Q. - Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh số hữu tỉ. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : b

[Ẩn quảng cáo]