Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/121

Giáo án đại số 7 ( Cả năm)

Lượt xem:177|Tải về:1|Số trang:121 | Ngày upload:18/07/2013

Tập HợP q các số hữu tỉ I. Mục tiêu: - Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh số hữu tỉ. bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N Z Q. - Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh số hữu tỉ. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : bảng phụ, thước chia khoảng. 2. Học sinh : thước chi khoảng. III. Hoạt động dạy học: 1.ổn định lớp (1`) 2. Kiểm tra bài cũ:(4`) Tìm các tử mẫu của các phân số còn thiếu:(4học sinh ) a) c) b) d) 3. Bài mới: Hoạt động của thày và trò Nội dung  GV: Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó là số hữu tỉ Gv: Các số 3; -0,5; 0; 2có là hữu tỉ không. Hs: Gv: số hữu tỉ viết dạng TQ như thế nào . Hs: - Cho học sinh làm ?1; ? 2. Gv: Quan hệ N, Z, Q như thế nào ? Hs: - Cho học sinh làm BT1(7) - y/c làm ?3 GV: Tương tự số nguyên ta cũng biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số (GV nêu các bước) -các bước trên bảng phụ Hs: *Nhấn mạnh phải đưa phân số về mẫu số dương. - y/c HS biểu diễntrên trục số. Hs: - GV treo bảng phụ nd:BT2(SBT-3) -Y/c làm ?4 Gv: Cách so sánh 2 số hữu tỉ. Hs: -VD cho học sinh đọc SGK Gv: Thế nào là số hữu tỉ âm, dương. Hs: - Y/c học sinh làm ?5 1. Số hữu tỉ :(10`) VD: a) Các số 3; -0,5; 0; 2là các số hữu tỉ . b) Số hữu tỉ được viết dưới dạng (a, b c) Kí hiệu tập hợp số hữu tỉ là Q. 2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: * VD: Biểu diễn trên trục số  B1: Chia đoạn thẳng đv ra 4, lấy 1 đoạn làm đv mới, nó bằng v cũ B2: Số nằm ở bên phải 0, cách 0 là 5 đv mới. VD2:Biểu diễn trên trục số. Ta có:  2. So sánh hai số hữu tỉ:(10`) a) VD: S2 -0,6 và giải (SGK) b) Cách so sánh: Viết các số hữu tỉ về cùng mẫu dương   4. Củng cố: 1. Dạng phân số 2. Cách biểu diễn 3. Cách so sánh - Y/c học sinh làm BT2(7), HS tự làm, a) hướng dẫn rút gọn phân số . - Y/c học sinh làm BT3(7): + Đưa về mẫu dương + Quy đồng 5. Dặn dò - Làm BT; 1; 2; 3; 4; 8 (tr8-SBT) - HD : BT8: a) và d) V. Rút kinh nghệm  cộng, trừ số hữu tỉ I. Mục tiêu: - Học