Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/24

Giao án Đại Số 8

Lượt xem:223|Tải về:0|Số trang:24 | Ngày upload:18/07/2013

CHƯƠNG III PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình thông qua việc giải các bài toán bằng cách lập phương trình. Kĩ năng: Hs biết cách giải các dạng toán: Quan hệ số, toán thống kê, phần trăm. Rèn tư duy logic, khả năng phân tích bài toán Thái độ: Có thái độ cẩn thận khi trình bày bài. II/ CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ. HS: Làm bài tập đầy đủ, tìm hiểu về thuế VAT, viết 1 số tự nhiên dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 (Lớp 6). III/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: 1. Kiểm tra: (3’) ? Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập PT? 2. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Chữa bài tập (9’) ? Chữa bài tập 40/SGK – 31? ? Nhận xét bài làm của bạn? HS: Chữa bài tập 40/SGK. HS: Nhận xét bài làm. Bài 40/SGK – 31: - Gọi tuổi Phương năm nay là x (tuổi), (x ). Năm nay tuổi mẹ là 3x (tuổi) Mười ba năm sau, tuổi Phương là: x + 13 (tuổi) Tuổi mẹ là: 3x + 13 (tuổi) - Ta có PT: 3x + 13 = 2(x + 13) 3x + 13 = 2x + 26 x = 13 (t/m ĐK của ẩn) - Vậy năm nay Phương 13 tuổi. Hoạt động 2: Luyện tập (30’) ? HS đọc đề bài 39/SGK – 30? ? Số tiền Lan mua hai loại hàng chưa kể thuế VAT là bao nhiêu? GV: Hướng dẫn HS lập bảng phân tích. Số tiền chưa kể VAT Loại hàng 1 x Loại hàng 2 110 – x Loại hàng 3 110  ? Chọn ẩn, đặt điều kiện của ẩn? ? Lập PT của bài toán? ? HS trình bày lời giải? ? HS lên bảng giải PT? ? HS trả lời bài toán? GV: Lưu ý HS: Muốn tìm m% của số a, ta tính . ? HS đọc đề bài 41/SGK – 31? ? Nêu cách viết một số tự nhiên dưới dạng tổng các lũy thừa của 10? ? Chọn ẩn, điều kiện cho ẩn? ? Hãy biểu thị các đại lượng chưa biết qua ẩn và đại lưỡng đã biết? ? Lập PT của bài toán? ? HS lên bảng giải PT và trả lời bài toán? ? Nhận xét bài làm? HS đọc đề bài 39/SGK. HS: Lập bảng phân tích theo hướng dẫn của GV. Tiền thuế VAT 10% x 8% (110 – x) 10  HS: Trả lời miệng. HS lên bảng giải PT. HS đọc đề bài 41/SGK. HS: = a. 100 + b. 10 + c HS: Trả lời miệng. HS lên bảng giải PT và trả lời bài toán. HS: Nhận xét bài làm. Bài 39/SGK – 30: - Gọi số tiền Lan phải trả cho loại hàng thứ nhất không kể thuế VAT là: x (nghìn đồng), (0 Số tiền Lan phải trả cho loại hàng thứ 2 không kể thuế VAT là: 110 – x (nghìn đồng). Tiền thuế VAT cho loại hàng thứ nhất là 10% x (nghìn đồng) Tiền thuế VAT cho loại hàng thứ hai là 8% (110 – x) (nghìn đồng) - Ta có PT:  10x + 880 – 8x = 1000 2x = 120 x = 60 (t/m ĐK của ẩn) - Vậy: Không kể thuế VAT Lan phải trả cho loại hàng thứ nhất là 60 nghìn đồng, loại hàng thứ hai 50 nghìn đồng. Bài 41/SGK – 31: - Gọi chữ số hàng chục là x (x Z+, x Chữ số hàng đơn vị là 2x Số đã cho là: = 10x + 2x = 12x Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được số mới là: