/24

Giao án Đại Số 8

Upload: DucTruong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 416|Tải về: 0

CHƯƠNG III PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình thông qua việc giải các bài toán bằng cách lập phương trình. Kĩ năng: Hs biết cách

[Ẩn quảng cáo]