/192

Giáo án đại số 9 chuẩn KTKN

Upload: HaiLiver.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 298|Tải về: 0

bộ giáo án toán mới năm học 2011-2012 bộ giáo dục và đào tạo CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TOÁN (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012) MÔN TOÁN 9 (Từ năm học 2011-2012) Lớp 9 Cả năm: 140 tiết Đại số: 70 tiết Hình học: 70 t

[Ẩn quảng cáo]