Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/93

giao an Dai so 9 Ki 2

Lượt xem:258|Tải về:0|Số trang:93 | Ngày upload:18/07/2013

Ngày soạn : 8 - 1 - 2010   Ngày dạy : 14 - 1 - 2010  Tuần 19 Tiết 41 § 5 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình  A/Mục tiêu: Học xong tiết này HS cần phải đạt được : Kiến thức - Học sinh nắm được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ 2 phương trình bậc nhất hai ẩn dạng toán tìm số và chữ số. toán chuyển động Kĩ năng - Học sinh có kỹ năng giải các loại toán được đề cập đến trong Sgk. Thái độ - có thái độ tích cực tự giác trong học tập. B/Chuẩn bị của thầy và trò: - GV:   - HS: Ôn lại cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, học thuộc quy tắc thế và cách biến đổi  C/Tiến trình bài dạy: I. Tổ chức lớp (1phút) 9A 9B 9C II. Kiểm tra bài cũ (4 phút) - HS: - Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình .  - GV: Ghi lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình và hướng dẫn cho học sinh vận dụng vào giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.  III. Bài mới (32 phút) Hoạt động của GV và HS Nội dung  Ví dụ 1 : (15phút)  GV: nêu nội dung gọi HS nêu lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình sau đó nhắc lại và chốt các bước làm . HS: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình từ đó GV khái quát cách giải bài toán bằng cách lập HPT. HS: nêu ví dụ gọi HS đọc đề bài và ghi tóm tắt bài toán . Bài toán cho gì ? yêu cầu gì ? Hãy nêu cách chọn ẩn của em và điều kiện của ẩn đó . GV: Nếu gọi chữ số hàng chục là x , chữ số hàng đơn vị là y ta có điều kiện của x; y như thế nào ? Biểu diễn số đã cho dưới dạng đơn vị như thế nào? Số viết theo thứ tự ngược lại thế nào? Nếu viết các số đó dưới dạng tổng của hai chữ số thì viết như thế nào? GV: hướng dẫn HS viết dưới dạng tổng các chữ số. Ví dụ: Ta viết số 76 = 7.10 + 6 = 10.a + b Số ? (10b + a) GV: Theo bài ra ta lập được các phương trình nào ? từ đó ta có hệ phương trình nào ? Thực hiện thảo luận nội dung để giải hệ phương trình trên tìm x, y và trả lời . GV: cho HS giải sau đó đưa ra đáp án để HS đối chiếu và khắc sâu cách giải bài tập trong ví dụ 1 ( sgk ) Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình: B1 : Chọn ẩn , gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn . B2 : Biểu thị các số liệu chưa biết qua ẩn B3 : lập phương trình, giải phương trình, đối chiếu điều kiện và trả lời bài toán. Tóm tắt: Hàng chục >