/61

GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

Upload: LeTrongTin.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 314|Tải về: 2

BÀI 1 TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP I.Mục tiêu HS nhận thức được: - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập - Biết được trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ được mọi người yêu mến - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh - Học sinh có thái độ và hành vi trong thực trong học tập II.Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4, tranh ảnh -Các mẫu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập. III.Hoạt động trên lớp Tiết: 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS  1.Ổn định 2.Bài mới a.Giới thiệu bài: Trung thực trong học tập. b.Nội dung: *Hoạt động 1: Xử lý tình huống - Yêu cầu HS xem và nhận xét tranh trong SGK. -GV tóm tắt mấy cách giải quyết chính. a/ Mượn tranh của bạn để đưa cô xem. b/ Nói dối cô là đã sưu tầm và bỏ quên ở nhà. c/ Nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và nộp sau. GV hỏi: * Nếu em là Long, em sẽ chọn cách giải quyết nào? -GV chia lớp thành nhóm thảo luận. -GV kết luận: Cách nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và nộp sau là phù hợp nhất, thể hiện tính trung thực trong học tập. *Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân Bài tập 1- SGK trang 4 -GV nêu yêu cầu bài tập. +Việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập: a/.Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra. b/.Trao đổi với bạn khi học nhóm. c/.Không làm bài, mượn vở bạn chép. d/.Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra. e/.Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ. g/.Góp ý cho bạn khi bạn thiếu trung thực trong học tập. -GV kết luận: +Việc b, d, g là trung thực trong học tập. +Việc a, c, e là thiếu trung thực trong học tập *Hoạt động 3: Thảo luận nhóm Bài tập 2- SGK trang 4 -GV nêu từng ý trong bài tập. a/.Trung thực trong học tập chỉ thiệt mình. b/.Thiếu trung thực trong học tập là giả dối. c/.Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng. -GV kết luận: +Ý b, c là đúng. +Ý a là sai. 4.Củng cố - Dặn dò -Tự liên hệ bài tập 6- SGK trang 4 -Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm. Bài tập 5- SGK trang 4.  -HS chuẩn bị. -HS đọc nội dung tình huống: Long mải chơi quên sưu tầm tranh cho bài học. Long có những cách giải quyết như thế nào? -HS liệt kê các cách giải quyết của bạn Long. -HS thảo luận nhóm. +Tại sao chọn cách giải quyết đó? -3 HS đọc ghi nhớ ở SGK trang 3. -HS trình bày ý kiến -HS lắng nghe. -HS lựa chọn theo 3 thái độ: tán thành, phân vân, không tán thành. -HS thảo luận nhóm về sự lựa chọn của mình và giải thích lí do sự lựa chọn. -Cả lớp trao đổi, bổ sung. -HS kể các mẫu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập.   Tiết: 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS  *Hoạt động 1: Thảo luận nhóm Bài tập 3- SGK trang 4 -GV chia lớp thành 3 nhóm: ̣Nhóm 1: Em sẽ làm gì nếu không làm được bài kiểm tra? ̣Nhóm 2: Em sẽ làm gì nếu bị điểm kém mà cô giáo ghi nhằm là điểm giỏi? ̣Nhóm 3: Em làm gì nếu trong giờ kiểm tra bạn bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em? -GV kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống: a/. Chịu nhận điểm kém và cố gắng học để gỡ điểm lại. b/. Báo cho cô biết để sữa điểm lại cho đúng. c/. Nói cho bạn biết là làm vậy là không trung thực trong học tập. *Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân Bài tập 4- SGK trang 4