/61

GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

Upload: LeTrongTin.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 553|Tải về: 2

BÀI 1 TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP I.Mục tiêu HS nhận thức được: - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập - Biết được trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ được mọi người yêu mến - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh - Học sinh có thái độ và hà

[Ẩn quảng cáo]