/9

giao an day boi duong hinh hoc 7

Upload: PhamThuHa.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 364|Tải về: 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 7A.LÝ THUYẾT:Định nghĩa 1:Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông.Định nghĩa 2:Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.Tính chất: Có duy nhất một đường thẳng b đi qua A và ba.B.BÀI TẬP:Dạng toán 1:Vẽ hình: 1.Vẽ đường thẳng b đi qua 1 điểm A cho trước và vuông góc với 1 đường thẳng a cho trước.Cách vẽ:+Đặt êke sao cho một cạnh của êke trùng với đường thẳng a đã cho. +Di chuyển êke sao cho điểm A đã cho nằm trên cạnh còn lại của êke. +Kẽ đường thẳng b trùng với cạnh của êke có chứa điểm A đã cho. 2.đường thẳng trung trực của một đoạn thẳng:+Xác định trung điểm M của đoạn thẳng đã cho.+Vẽ đường thẳng d qua M và...