/9

giao an day boi duong hinh hoc 7

Upload: PhamThuHa.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 584|Tải về: 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 7A.LÝ THUYẾT:Định nghĩa 1:Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông.Định nghĩa 2:Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.Tính chất: Có duy nhất một đường

[Ẩn quảng cáo]