/4

giáo án dạy học bài tập hàm số liên tục

Upload: DinhTamPhong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1508|Tải về: 17

Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Giáo viên hướng dẫn: Cô Trương Thị Thúy Lan Tiết 69: BÀI 8: HÀM SỐ LIÊN TỤC (tiết 3) Ngày soạn:11/3/2010 A.Mục tiêu 1. Về kiến thức: Ô

[Ẩn quảng cáo]