Giao an day nghe dien dan dung 9

Upload: PhuongThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 481|Tải về: 2

Ngày dạy: …./…../ 2008 Tiết 1-2 bài mở đầu Giới thiệu nghề điện dân dụngI.Mục tiêu -Học sinh nắm được tình hình phát triển công nghiệp điện năng nước ta, vai trò của điện năng đối với sản xuất và đời sống, quá trình sản xuất điện năng . - Biết các lĩnh vực hoạt động , đối tượng và mục đích của nghề

Ngày dạy: …./…../ 2008
Tiết 1-2 bài mở đầu
Giới thiệu nghề điện dân dụng
I.Mục tiêu
-Học sinh nắm được tình hình phát triển công nghiệp điện năng nước ta, vai trò của điện năng đối với sản xuất và đời sống, quá trình sản xuất điện năng .
- Biết các lĩnh vực hoạt động , đối tượng và mục đích của nghề điện dân dụng ,một số công cụ sử dụng trong lao động điện.
II. Đồ dùng
- Một số tranh vẽ (ảnh) về nhà máy nhiệt điện ,thuỷ điện
- Một số dụng cụ lao động điện.
III.Tiến trình dạy học:
1.ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số
- Thông báo nội dung dạy nghề
- Giới thiệu môn học, tài liệu và các phương tiện
2.Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cơ bản

GV: phân tích để học sinh hiểu về vai t
rò của điện năng đối với đời sống con người và sản xuất.
-Hiện nay điện năng là nguồn động lực chủ yếu đối với sản xuất và đời sống.
-Có thể nói một đất nước phát triển điều đầu tiên phải nói tới công nghiệp điện năng . Hiện nay ngành công nghiệp điện năng ở nước ta phát triển rất mạnh mẽ, nó đã xoá bỏ sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị , điện năng đã có ở những vùng sâu, vùng xa
? Kể tên nguồn năng lượng có thể sản xuất ra điện năng?
HS Trả lời: nước, than ,……
GV:Treo tranh vẽ và phân tích quá trình sản xuất điện năng
.


ống dẫn hơi nước

Đưa nhiên
Liệu vào
Bơm nước
Điện năng
phát ra

?Sử dụng điện năng có những ưu điểm gì?

GV: Ngành điện rất đa dạng tuy nhiên có thể phân chia thành các nhóm nghề chính
? Theo em sự phân chia đó như thế nào?
GV: phân tích công việc của từng nhóm nghề để học sinh nắm rõ hơn
GV: phân tích hoạt động lĩnh vực điện trong xã hội , trong nền kinh tế quốc dân
G: phân tích học sinh hiểu về nguồn xoay chiều và nguồn một chiều như H4+5/9+10(sgk kĩ thuật 9 cũ)

? Nghề điện dân dụng làm những việc gì ?
GV: phân tích từng mục đích của nghề

? Nghề điện dân dụng cần tới những công cụ nào?
GV: Cho học sinh quan sát một số công cụ lao động điện và bổ xung thêm
? Công cụ của nghề điện dân dụng được tiến hành ở đâu?
GV: Nêu một số công việc khi thực hiện ở ngoài trời , một số việc khi làm ở trong nhà , …….

? Để làm được nghề điện dân dụng cần phải có những yêu cầu gì?
GV: trình bày như sách nghề trang 8
? Nêu vai trò và lợi ích của nghề điện dân dụng trong nền kinh tế quốc dân?
? Cho biết hiêu quả kinh tế khi sử dụng điện năng?
? Điện năng có là vô tận không?

Hoạt động 1: Vai trò của điện năng đối với sản xuất và đời sống.
-Dễ dàng biến đổi sang các dạng năng lượng điện khác.
-Sản xuất tập trung trong cấc nhà máy và có
[Ẩn quảng cáo]