/6

Giáo án dạy tăng buổi( toán 7)

Upload: MaiLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 630|Tải về: 9

1: , TRỪ, NHÂN , CHIA SỐ HỮU TỈ, TỈ LỆ THỨC Ngày soạn: 01-10- 2008; Ngày dạy: 03 -10 – 2008. I.MỤC TIÊU: - Rèn kĩ năng cộng, trừ hai số hữu tỉ; - Áp dụng quy tắc chuyển vế để giải bài toán tìm x. - Áp dụng tính chất tỉ lệ thức vào giải các bài tập. II.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

[Ẩn quảng cáo]