/12

giao an day them hoa 10

Upload: BeuBeo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 872|Tải về: 15

Buổi 1I. Mục tiêu - Nắm vững thành phần nguyên tử, kích thước, khối lượng của nguyên tử, hạt nhân, proton, nơtron, electron, nguyên tố, đồng vị. - Vận dụng giải bài tập.II. Các hoạt động dạy - học * Hoạt động 1: Kiến thức cần nắm vững. - GV đặt câu hỏi gợi mở yêu cầu HS nhắc lại về cấu tạo nguyên tử

[Ẩn quảng cáo]