Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/12

giao an day them hoa 10

Lượt xem:579|Tải về:10|Số trang:12 | Ngày upload:09/11/2012

Buổi 1I. Mục tiêu - Nắm vững thành phần nguyên tử, kích thước, khối lượng của nguyên tử, hạt nhân, proton, nơtron, electron, nguyên tố, đồng vị. - Vận dụng giải bài tập.II. Các hoạt động dạy - học * Hoạt động 1: Kiến thức cần nắm vững. - GV đặt câu hỏi gợi mở yêu cầu HS nhắc lại về cấu tạo nguyên tử, đặc điểm các hạt, hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị. * Hoạt động 2: Bài tập Bài 1: a. Tính số hạtp, n, e trong 56g Fe biết 1 nguyên tử Fe có 26 p, 30 n và 26 e. Cho NTK trung bình của Fe là 55,85. b. 1 kg e có chứa trong bao nhiêu kg Fe? c. Trong 1 kg Fe chứa bao nhiêu gam e? HD: a. nFe = mol) có nguyên tử Fe ( Số hạt p = số hạt e = 261,57.1025 Số hạt n...