/41

Giáo án dạy thêm HS yếu- kỳ II- Lớp 9

Upload: TrangThao.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 387|Tải về: 0

Ngày tháng năm 2010Bàn về đọc sách(Trích - Chu Quang Tiềm)I - Gợi ý 1. Tác giả: Chu Quang Tiềm (1897-1986) là nhà mĩ học, lí luận văn học hiện đại Trung Quốc, bút danh Mạnh Tực, Mạnh Thạch, người Đông Thành, tỉnh An Huy. Năm 1916, thi vào Khoa Văn học Trường cao đẳng Sư phạm Vũ Xương, năm sau vào Đạ

[Ẩn quảng cáo]