/41

Giao an day them van 8

Upload: ThanhthanhNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 420|Tải về: 2

Ngày soạn :Giảng : Rèn kỹ năng viết đoạn vănA, Mục tiêu bài dạy -Ôn về nghệ thuật xây dựng truyện ngắn Lão Hạc - Rèn kỹ năng nhận diện đoạn ,viết đoạn - Kiểm tra 15 phútB, Nội dung bài học 1,Ôn về nghệ thuật truyện ngắn Lão Hạc H : -Trong quá trình xây dựng hình tượng Lão Hạc t/g đã để cho các nhân vật khác nhìn nhận Lão Hạc từ nhiều góc độ khác nhau .Hãy chỉ ra dụng ý nghệ thuật ? - Yêu cầu : Vợ ông giáo cho rằng Lão Hạc gàn dở Binh Tư cho rằng Lão Hạc xin bả chó để ăn trộm Ông giáo từ chưa hiểu đến hiểu và trân trọng Nhân vật được soi từ nhiều góc nhìn khác nhau , càng làm nổi rõ phẩm chất cao đẹp tThể hiện cáí nhìn người nông dân :cố tìm mà hiểu ,gạt bỏ cáI bên ngoài gàn dở ,...