/41

Giao an day them van 8

Upload: ThanhthanhNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 657|Tải về: 3

Ngày soạn :Giảng : Rèn kỹ năng viết đoạn vănA, Mục tiêu bài dạy -Ôn về nghệ thuật xây dựng truyện ngắn Lão Hạc - Rèn kỹ năng nhận diện đoạn ,viết đoạn - Kiểm tra 15 phútB, Nội dung bài học 1,Ôn về nghệ thuật truyện ngắn Lão Hạc H : -Trong quá trình xây dựng hình tượng Lão Hạc t/g đã để cho các nhân

[Ẩn quảng cáo]