Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/65

giao an dia 11 co ban

Lượt xem:177|Tải về:2|Số trang:65 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn:A. KHÁI QUÁTNỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚITPPCT:1;BÀI 1:SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂNKINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC.CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠII. MỤC TIÊU:Sau bài học, HS cần:1. Kiến thức:- Biết sự tương phản về trình độ kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, các nước công nghiệp mới (NICs).- Trình bày được đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.- Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện các ngành kinh tế mới, chuyển địch cớ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức.2. Kĩ năng:- Nhận xét sự phân bố các nước theo mức GDP bình quân đầu người ở hình 1.- Phân tích bảng số liệu về kinh tế – xã...