Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Giáo án Địa 9 bài THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TIỀM HIỂU VỀ NGÀNH NGHIỆP DẦU KHÍ

Lượt xem:780|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:05/03/2013

Giáo án Địa 9 bài THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TIỀM HIỂU VỀ NGÀNH NGHIỆP DẦU KHÍ