Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/96

Giao an dia li 6

Lượt xem:350|Tải về:1|Số trang:96 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn: …/…./ 2011 Tuần: 1 Ngày dạy: …/…./ 2011 : 1 BÀI MỞ ĐẦUI) Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: qua bài học, học sinh cần:- Hiểu rõ được tầm quan trọng của môn địa lí - Nắm được nội dung chương trình địa lí lớp 6- Cần học môn địa lí như thế nào? 2. Kĩ năng:- Bước đầu làm quen với phương pháp học mới: thảo luận 3. Thái độ:- Gợi lòng yêu thiên nhiên, tự nhiên, yêu quê hương, đất nước trong học sinh- Giúp các em có hứng thú tìm tòi, giải thích các hiện tưởng, sự vật địa lí xảy ra xung quanhII) Trọng tâm bài học:- Nội dung của môn địa lí 6- Cần học môn địa lí như thế nào?III) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, bản đồ.IV) Tiến trình bài dạy:định lớpù 2. Bài mới:Ơû tiểu học các em đã được làm quen với kiến thức địa lí. Bắt...