/85

Giáo án Địa lí 9 cả năm

Upload: NghiemHung.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 895|Tải về: 9

Soạn ngày 15. 08. 2010 ĐỊA LÝ DÂN CƯ Tiết 1 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có nét văn hoá riêng. Dân tộc kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc của nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây

[Ẩn quảng cáo]