Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/85

Giáo án Địa lí 9 cả năm

Lượt xem:626|Tải về:8|Số trang:85 | Ngày upload:17/04/2013

Soạn ngày 15. 08. 2010 ĐỊA LÝ DÂN CƯ Tiết 1 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có nét văn hoá riêng. Dân tộc kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc của nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Trình bày tình hình phân bố các dân tộc nước ta - Rèn kĩ năng xác định trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc - Phân tích biểu đồ, bảng số liệu, bản đồ về dân cư - Giáo dục tinh thần tôn trọng đoàn kết các dân tộc, tinh thần yêu nước. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Bản