Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/109

giao an dia li 9 ca nam

Lượt xem:339|Tải về:2|Số trang:109 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn :16/08/2011Tuần 1Tiết 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAMI - Mục đích yêu cầu 1.Giúp học sinh biết được nước ta có 54 dân tộc. Trong đó dân tộc Kinh chiếm số lượng lớn nhất, các dân tộc luôn đoàn kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2. Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc ở nước ta. 3. Rèn kỹ năng xác định trên bản đồ một số dân tộc ít người, các vùng phân bố chính trong lãnh thổII - Chuẩn bị- Bản đồ dân cư Việt Nam- Bộ tranh ảnh các dân tộc Việt NamIII - Tiến trình lên lớpA - Ổn định tổ chức:B - Kiểm tra bài cũ:C - Bài mớiHoạt động của thầyHoạt động của tròGV treo bộ tranh ảnh các dân tộc Việt Nam? Theo hiểu biết của em thì hiện nay ở nước ta co bao nhiêu dân tộc?? Quan sát biểu...