/1

giáo án địa lí 9 cả năm chuẩn KTKN

Upload: PhuongHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 863|Tải về: 7

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 9Cả năm: 37 tuần X 1,5 tiết/tuần( 52 tiết)Học kỳ 1: 19 tuần -35 tiếtHọc kỳ 2: 18 tuần-17 tiết(ĐỊA LÝ VIỆT NAM ( tiếp theo)HỌC KỲ MỘTĐỊA LÝ DÂN CƯTiếtTuầnBàiNỘI DUNG BÀI DẠY111Cộng đồng các dân tộc Việt Nam212Dân số và gia tăng dân số323Phân bố dân cư và các loại hình quần cư424Lao động và việc làm chất lượng cuộc sống535Thực hành: Phân tích và so sánh tháp tuổi dân số năm 1989 và 1999ĐỊA LÝ KINH TẾ636Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam747Các nhân tó ảnh hưởng đến sự phân bố nông nghiệp848Sự phát trển và phân bố nông nghiệp959Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp, thuỷ sản10510Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm11611 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân...