/11

Giáo án điện tử Vật lý 7

Upload: NguyenvanChien.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 344|Tải về: 0

Trường THCS Châu Bình Chào mừng các em học sinh Đến với môn học Vật lý lớp 7 Bài 16 - Tổng kết chương II : ÂM học I. Tự kiểm tra 1. Viết đầy đủ câu sau đây: Các nguồn phát âm đều :........ Số giao động trong một giây là:..... Đơn vị của tần số là: .... c) Độ to của âm được đo bằng đơn vị:.....

[Ẩn quảng cáo]