/11

Giáo án điện tử Vật lý 7

Upload: NguyenvanChien.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 150|Tải về: 0

Trường THCS Châu Bình Chào mừng các em học sinh Đến với môn học Vật lý lớp 7 Bài 16 - Tổng kết chương II : ÂM học I. Tự kiểm tra 1. Viết đầy đủ câu sau đây: Các nguồn phát âm đều :........ Số giao động trong một giây là:..... Đơn vị của tần số là: .... c) Độ to của âm được đo bằng đơn vị:......(dB). d) Vận tốc truyền âm trong không khí là:...... e) Giới hạn ô nhiễm tiếng ồn là:....... Dao động Tần số Héc. Ký hiệu Hz Đêxiben 340 m/s 70 dB Câu 2: Đặt câu với các từ và các cụm từ sau: a) tần số, lớn, bổng; b) tần số, nhỏ, trầm; c) dao động, biên độ lớn, to d) dao động, biên độ nhỏ, nhỏ Tần số dao động lớn, thì âm phát ra bổng Tần số dao động nhỏ, thì âm phát ra trầm Vật dao động với biên độ lớn, thì âm phát ra to Vật dao động với biên độ nhỏ, thì âm phát ra nhỏ Câu 3: Âm có thể truyền qua môi trường nào sau đây? a) Không khí. b) Chân không. c) Rắn. d) Lỏng. a) Không khí. c) Rắn. d) Lỏng. Câu 4: Âm phản xạ là gì? Trả lời: Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp mặt một vật chắn. Câu 5: Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng: Tiếng vang là: A. âm phản xạ. B. âm phản xạ đến cùng một lúc với âm phát ra. C. âm phản xạ truyền đi mọi hướng, không nhất thiết phải truyền đến tai. D. âm phản xạ nghe được cách biệt với âm phát ra. Kiểm tra A Rất tiếc! Bạn đã trả lời chưa đúng Kiểm tra B Kiểm tra C Kiểm tra D Rất tiếc! Bạn đã trả lời chưa đúng Rất tiếc! Bạn đã trả lời chưa đúng Chúc mừng! Bạn trả lời rất chính xác Câu 6: Chọn từ trong khung điền vào các câu sau? * mềm * cứng * nhẵn * gồ nghề Trả lời: a) Các vật phản xạ âm tốt là các vật... và có bề mặt... b) Các vật phản xạ âm kém là các vật... và có bề mặt... Cứng Nhẵn Mềm Gồ ghề Câu 7: Trường hợp nào sau đây ô nhiễm tiếng ồn? A) tiếng còi xe cứu hoả (hay tiếng kẻng báo cháy) B) Làm việc cạnh nơi nổ mìn. C) Tiếng ồn của trẻ em làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện giữa hai người lớn. D) Hát Karaoke to lúc ban đêm. Chúc mừng! Bạn trả lời rất chính xác Chúc mừng! Bạn trả lời rất chính xác Câu 8: Hãy liệt kê một số vật liệu cách âm tốt: -Xốp -Tường gạch -Ván gỗ -Đệm mút... II. Vận dụng: 1. Hãy chỉ bộ phận dao động phát ra âm trong những nhạc cụ sau: -Đàn nghi ta: -Kèn lá: -Sáo: -Trống: dây đàn Cột không khí Cột không khí Mặt trống Câu 2: Hãy đánh dấu vào câu đúng: A. Âm truyền nhanh hơn ánh sáng. B. Có thể nghe được tiếng sấm trước khi nhìn thấy chớp C. Âm không thể truyền trong chân không. D. Âm không thể truyền qua nước. Chúc mừng! Bạn trả lời rất chính xác Câu 6: Khi nào tai có thể nghe được âm to nhất? A) Âm phát ra đến tai cùng một lúc với âm phản xạ B) Âm phát ra đến tai trước âm phản xạ. C) Âm phát ra đến tai, âm phản xạ đi nơi khác không đến tai D) Cả ba trường hợp trên. Chúc mừng! Bạn trả lời rất chính xác Iii. tRò CHƠI Ô CHữ C H Â N K H Ô N G S I Ê U Â M T ầ N S ố P H ả N X ạ Â M D A O Đ ộ N G T i ế n g v a n g H ạ â m Hàng dọc: â m t h a n h Iii. tRò CHƠI Ô CHữ C H Â N K H Ô N G S I Ê U Â M T ầ N S ố P H ả N X ạ Â M D A O Đ ộ N G T i ế n g v a n g H ạ â m Hàng dọc: 1 ? 1. Môi trường không truyền âm? 2 3 4 5 6 7 ? ? ? ? ? ? 2. Âm có tần số lớn hơn 20 000Hz? 3. Số dao động trong một giây? 4. Âm dội lại khi gặp mặt của một vật chắn? 5. Đặc điểm chung của nguồn âm? 6. Hiện tượng xảy ra khi phân biệt được âm phát ra và âm phản xạ? 7. Âm có tần số nhỏ hơn 20 Hz? â m t h a n h Chúc mừng các em học sinh đã giải được ô chữ trên BT:14.2: Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt? A) Miếng xốp. B) Tấm gỗ. C) Mặt gương. D) Đệm cao su. BT 15.4: Hãy nêu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn? 1. Treo biển báo "cấm bóp còi" tại nhưng nơi gần bệnh viện, trường học. 2. Xây tường bê tông ngăn cách khu dân cư với đường cao tốc. 3. Trồng nhiều cây xanh để âm truyền đến gặp lá cây sẽ phản xạ theo các hướng khác nhau. 4. Làm trần nhà, lót tường nhà bằng xốp, làm tường phủ dạ, phủ nhung để ngăn bớt âm truyền qua chúng . . . . Tiếp theo là chương trình giải trí 5 phút Chúc mừng các em học sinh. Các em học rất giỏi Chào tạm biệt các em học sinh chúc các em học giỏi GV. Nguyễn Phúc Toàn