Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/84

Giáo án GDCD 11 mới

Lượt xem:1835|Tải về:17|Số trang:84 | Ngày upload:09/11/2012

Soạn : 20/8/2008 Bài 1 CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾGiảng :Tiết PPCT: 1 Số tiết của bài : 2I Mục tiêu Học xong bài này học sinh cần :1 Về kiến thức* Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sx của cải vật chất đối với đời sống xã hội.* Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng.2 Về kỹ năng Phân biệt được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất trong cuộc sống. 3 Về thái độ Biết quý trọng tài sản, của cải của gia đình và xã hội.II Nội dung* Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.* Các yếu tố của quá trình lao động sản xuất : Sức lao động, đối tượng lao...