/48

Giáo án Giáo dục công dân 9 - Kì 1

Upload: PhuongHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 356|Tải về: 1

Ngày soạn: 10/8/2008 Tiết 1: Bài 1Chí công vô tưA. Mục tiêu cần đạt : HS cần đạt được : - Kiến thức: Hiểu thế nào là chí công vô tư, những biểu hịên, ý nghĩa của chí công vô tư. - Kĩ năng: HS phân biệt được các hành vi thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày. Biét đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư. - Thái độ: ủng hộ, bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư. Phê phán những hành vi vụ lợi tham lam, thiếu công bằng trong giải quyết công việc. Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư.B. Chuẩn bị: Sách GV GDCD lớp 9 Tranh ảnh, băng hình thể hiện phẩm chất chí công vô tư. Ca dao, tục ngữ, chuyện nói về phẩm chất chí công...