/32

Giao an han mig, mag

Upload: QuyTocNhaNam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 578|Tải về: 23

Giáo án số: 01Thời gian thực hiện: 15tiếtLớp : …………Tên bài học : Những kiến thức cơ bản khi hàn MIG, MAG.Thực hiện từ ngày: / .. /..đến ngày / …/…Bài 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN KHI HÀN MIG, MAGMục tiêu của bài: Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:Giải thích đúng nguyên lý, công dụng

[Ẩn quảng cáo]