/61

Giao an han mig, mag nang cao MD 19

Upload: QuyTocNhaNam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 443|Tải về: 18

Giáo án số: 01Thời gian thực hiện: 8tiếtLớp : ………Tên bài học : Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn đứng (hàn MIG,MAG)MIG, MAG.Thực hiện từ ngày: / … /….đến ngày / …/…Bài 1: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn đứng (hàn MIG,MAG)*Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:Trình bày đúng vị trí khi thực hiện mối hàn đứng trong không gian, khó khăn khi hàn đứng.Chuẩn bị phôi đảm bảo sạch, thẳng, phẳng, đúng kích thước bản vẽ.Chuẩn bị máy hàn, dụng cụ hàn, dây hàn, khí bảo vệ đầy đủ đảm bảo an toàn.Chọn chế độ hàn (dd, Ih, Uh, Vh) và lưu lượng khí phù hợp với chiều dày vật liệu và vị trí hàn.Giải thích tác dụng của phương pháp chuyển động mỏ hàn, hướng hàn, mồi hồ quang và kết thúc hồ quang.Gá phôi hàn chắc chắn, đúng vị...