/61

Giao an han mig, mag nang cao MD 19

Upload: QuyTocNhaNam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 681|Tải về: 26

Giáo án số: 01Thời gian thực hiện: 8tiếtLớp : ………Tên bài học : Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn đứng (hàn MIG,MAG)MIG, MAG.Thực hiện từ ngày: / … /….đến ngày / …/…Bài 1: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn đứng (hàn MIG,MAG)*Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài học này người học có k

[Ẩn quảng cáo]