/17

giao an hdngll 6

Upload: PhuongHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 558|Tải về: 3

Ngày soạn: / 9 / 2009 Ngày dạy: / 9 / 2009Chủ điểm tháng 9 : Truyền thống nhà Trường Tiết 1: Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học Tổ chức cán sự lớp.Mục tiêu:- Hiểu rõ nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 - Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học. - Tích cực rèn luyện,thực

[Ẩn quảng cáo]