/50

Giao an HDNGLL lop 6 ca nampp moi CUC CHUAN- CHINH

Upload: NgochoaVu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 958|Tải về: 2

Tiết 1: Chủ điểm tháng 9: “Truyền thống nhà trường” Ngày 30 tháng 8 năm 2009 Tên hoạt động: THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI Thời lượng: 90 phút. I/ Mục tiêu hoạt động: - Giúp học sinh: + Hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó. + Tự giác rèn luyện và thực hiện

[Ẩn quảng cáo]