/12

giao an hinh 6(tu tiet 1-5)

Upload: PhamVanBa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 128|Tải về: 1

Chương I: Đoạn thẳng Tiết 1: điểm. đường thẳng Soạn: Giảng: A. mục tiêu: - Kiến thức: + HS nắm được hình ảnh của điểm, hình ảnh của đường thẳng. + Hiểu được quan hệ điểm thuộc đường thẳng, không thuộc đường thẳng. - Kĩ năng : + Biết vrx điểm, đường thẳng. + Biết đặt tên điểm, đường thẳng. + Biết kí hiệu điểm, đường thẳng. + Biết sử dụng kí hiệu ( , (. + Quan sát các hình ảnh thực tế. - Thái độ : Đo, vẽ cẩn thận, chính xác. B. Chuẩn bị của GV và HS: - Giáo viên : Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. - Học sinh : Thước thẳng. C. Tiến trình dạy học: - định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà và việc chuẩn bị bài mới của HS. Hoạt động của GVvà HS  Nội dung   Hoạt động I Giới thiệu về điểm (10 phút) - GV vẽ một điểm (1 chấm nhỏ) trên bảng và đặt tên. - GV giới thiệu : Dùng các chữ cái in hoa : A ; B ; C ... để đặt tên cho điểm. 1) Điểm: - Dùng chữ cái in hoa đặt tên cho điểm. - Một tên chỉ dùng cho một điểm. - Một điểm có thể có nhiều tên. * Quy ước: Nói hai điểm mà không nói gì thêm thì hiểu đó là 2 điểm phân biệt. * Chú ý: Bất cứ hình nào cũng là tập hợp các điểm.   Hoạt động 2 Giới thiệu về đường thẳng (15 ph) - Làm thế nào để vẽ được một đường thẳng ? Sau khi kéo dài các đường thẳng về hai phía có nhận xét gì ? - Mỗi đường thẳng xác định có bao nhiêu điểm thuộc nó ? Hỏi : Trong hình vẽ sau, có những điểm nào ? Đường thẳng nào ? Điểm nào nằm trên, không nằm trên đường thẳng đã cho ? (Bảng phụ). N M a A B 2) Đường thẳng: Sợi chỉ căng thẳng, mép bàn, bảng. - Biểu diễn đường thẳng: Dùng nét bút vạch theo mép thước thẳng. - Đặt tên: Dùng chữ cái in thường : a, b, c , m , n .... a b - Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía. - Mỗi đường thẳng xác định có vô số điểm thuộc nó.   Hoạt động 3 Quan hệ giữa điểm và đường thẳng (7 ph) - GV nêu các cách nói điểm thuộc đường thẳng và điểm không thuộc đường thẳng như SGK. 3) Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng : A d B Điểm A thuộc dt d : A ( d. Điểm B không thuộc dt d : B ( d.   Hoạt động 4 Củng cố (10 ph) - Yêu cầu HS làm ? trong SGK. - Làm bài tập 2, 3, 4 SGK. ? . C ( a ; E ( a .   Hoạt động 5 Hướng dẫn về nhà - Biết vẽ