/53

Giáo án Hình 7 kì 1

Upload: LamLeBa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 145|Tải về: 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC LỚP 7 (Ban hành theo Công văn số 3023/SGD&ĐT ngày 21/11/2007) Cả năm : 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I : 14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết 4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết Học kỳ II: 13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết 2 tuần cuối x 3 tiết = 12 tiết Chương HỌC KỲ I ( 32 tiết ) Tiết  I. Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song (17 tiết) §1. Hai góc đối đỉnh Luyện tập 1 2  §2. Hai đường thẳng vuông góc - Luyện tập 3, 4  §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 5  §4. Hai đường thẳng song song Luyện tập 6 7  §5. Tiên đề Ơclít về đường thẳng song song Luyện tập 8 9  §6. Từ vuông góc đến song song Luyện tập 10 11  §7. Định lý Luyện tập 12 13  Ôn tập chương I 14, 15  Kiểm tra 45’ ( chương I ) 16 II. Tam giác (27 tiết) §1. Tổng ba góc của một tam giác Luyện tập 17, 18 19  §2. Hai tam giác bằng nhau 20  Luyện tập 21  §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh (c-c-c) Luyện tập 22 23, 24  §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh ( c-g-c) Luyện tập 25 26, 27  §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc-cạnh-góc ( g-c-g) Luyện tập 28 29  Ôn tập học kỳ I 30, 31  HỌC KỲ II  Trả bài kiểm tra học kỳ I (phần hình học) 32  Luyện tập ( về ba trường hợp bằng nhau của tam giác ) 33, 34  §6. Tam giác cân Luyện tập 35 36  §7. Định lý Pitago Luyện tập 37 38  §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Luyện tập 39 40  Thực hành ngoài trời 41, 42  Ôn tập chương II 43, 44 III. Quan hệ giữa các yếu tố của tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác (26 tiết) §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Luyện tập 45, 46 47  §2. Quan hệ gữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu. Luyện tập 48, 49 50  §3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác. Luyện tập 51, 52 53  §4. Tính chất ba trung tuyến của tam giác Luyện tập 54 55  §5. Tính chất tia phân giác của một tam giác Luyện tập 56 57  §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác Luyện tập 58, 59 60  Ôn tập phần đầu chương III 61  Kiểm tra 45’ 62  §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - Luyện tập 63, 64  §8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác - Luyện tập 65, 66  §9. Tính chất ba đường cao của tam giác 67, 68  Ôn tập cuối năm 69  Trả bài kiểm tra cuối năm (phần hình học) 70  Chương I: Đường thẳng vuông góc - Đường thẳng song song ======================== Ngày soạn: 16/08/2008 Ngày dạy: .. Tiết 1: § 1: Hai góc đối đỉnh i/ Mục tiêu: Học sinh giải thích được thế nào là hai góc đối đỉnh. Nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Học sinh