/53

Giáo án Hình 7 kì 1

Upload: LamLeBa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 293|Tải về: 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC LỚP 7 (Ban hành theo Công văn số 3023/SGD&ĐT ngày 21/11/2007) Cả năm : 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I : 14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết 4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết Học kỳ II: 13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết 2 tuần cuối x 3 tiết = 12 tiết Chương 

[Ẩn quảng cáo]