/5

Giáo án Hình 9 - Tiết 60

Upload: ChangBui.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 346|Tải về: 1

Tiết: 60 $2. HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT Ngày soạn: 14/ 03/ 2012 Ngày dạy Lớp Sĩ số Vắng Ghi chú  ____/____/ 2012 9     ____/____/ 2012      Mục tiêu Về kiến thức HS được giới thiệu và ghi nhớ các khái niệm về hình nón: Đáy,

[Ẩn quảng cáo]