/24

GIAO AN HINH HOC 6. KI II

Upload: TangPhuocHuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 377|Tải về: 0

Chương II : GÓC Tuần:20 Ngày soạn:18/12/2009 Tiết: 16 Ngày dạy: 23/12/2009 Tên bài dạy: I - MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS hiểu thế nào là mặt phẳng- HS hiểu về tia nằm giữa 2 tia khác. Kỹ năng: - HS nhận biết được nửa mặt phẳng. HS biết cách vẽ, nhận biết tia nằm giữa hai tia. Thái độ

[Ẩn quảng cáo]