Giáo án hình học 8( 2 cột)

Upload: GiLaNo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1009|Tải về: 11

Ngày soạn:..... Ngày giảng:.....Chương ITứ giácTiết 1§ 1 : tứ giácA Phần chuẩn bị I. Mục tiêu * Hs nắm được các định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi . * Hs biết vẽ, biết gọi tên các yếu tố biết tính số đo các góc của một tứ giác lồi . * Hs biết vận dụng các kiến thức trong b

Ngày soạn:.................. Ngày giảng:..............
Chương I
Tứ giác
Tiết 1
§ 1 : tứ giác
A Phần chuẩn bị
I. Mục tiêu
* Hs nắm được các định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi .
* Hs biết vẽ, biết gọi tên các yếu tố biết tính số đo các góc của một tứ giác lồi .
* Hs biết vận dụng các kiến thức trong bài vào các tính huống thức tiễn đơn giản .
II . Chuẩn bị của Gv và Hs
1 . Gv : Sgk , thước thẳng bảng phụ có sẵn 1 số hình. Bài tập.
2 . Hs : Sgk. Thước thẳng.
B . Tiến trình dạy – học
I . Giới thiệu chương I ( 3 phút )
Gv : Học hết chương trình toán lớp 7 các em đã được biết những nội dung cơ bản về tam giác. lên lớp 8 sẽ học tiếp về tứ giác, đa giác
Hs : Lắng nghe .
Gv : Chương I hình học 8 rẽ cho ta hiểu về khái niệm . tính chất của khái niệm, cách nhận biết. Nhận dạng hình với các nội dung sau:....( mục lục tr 135 Sgk )
Gv : + Các kĩ năng : Vẽ hình, tính toán, đo đạc, gấp hình tiếp tục được rèn luyện – kĩ năng lập luận và chứng minh được coi trọng .
II . Nội dung bàiGv


Hs
Gv


Hs
GvHS

Gv

HS


Gv

Gv
Gv

Hs
Gv
Hs
Gv
hs

GvHs


Gv

Hs


Hs

Gv
hsGV

Hs
Gv

Hs


Gv


Hs


Gv
Gv


Hs
Gv
Hs
Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động 1, định nghĩa ( 20 phút )
Trong mỗi hình đưới đây gồm mấy đoạn thẳng đọc tên các đoạn thẳng ở mỗi hình
B A C
B
A C


D D
A B A
D B C D
C
Hình 1a , 1b , 1c , gồm 4đoạn thẳng AB , BC , CD , DA ( kể theo một thứ tự xác định )
ở mỗi hình 1a , 1b , 1c , đều gồm 4 đoạn thẳng AB ; BC ; CD ; DA ’’khép kín ” trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng .
Mỗi hình 1a , 1b ,1c, là một tứ giác ABCD vậy tứ giác ABCD là hình được định nghĩa như thế nào?
Tl định nghĩa (
Y/ c 1 vài em nhắc lại định nghĩa sau đó đưa định nghĩa lên bảng phụ .
Mỗi em hãy vẽ hai hình tứ giác vào vở và tự đặt tên .
Vẽ vào vở . 1 em lên bảng vẽ
Y/c Hs khác nhận xét .
Từ định nghĩa tứ giác cho biết hình 1d có phải là tứ giác không ?
Hình 1d không phải là tư giác vì có hai đoạn thẳng BC và CD cùng nằm trên một đường thẳng
Giới thiệu : Tứ giác ABCD còn được gọi tên là :tứ giác BCDA ; BADC ......
- Các điểm A ; B ; C ; D
[Ẩn quảng cáo]