Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/145

Giáo án Hình học 8 theo chuẩn KTKN

Lượt xem:155|Tải về:0|Số trang:145 | Ngày upload:18/07/2013

Ngày soạn: 17.08.2009 Chương I : Tứ GIáC Ngày giảng: .08.2009 Tiết1. Tứ GIáC I. Mục tiêu:  1. Kiến thức:   - Phát biểu được định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi. - Phát biểu được định lý về tổng các góc trong tứ giác 2. Kỹ năng:   -Vẽ , gọi tên được các yếu tố của tứ giác. - Tính được số đo 1 góc của một tứ giác lồi khi biết số đo của các góc kia 3. Thái độ:   ( Cẩn thận trong hình vẽ, kiên trì trong suy luận II.Đồ dùng dạy học:   Giáo viên:( Các dụng cụ vẽ ( đo đoạn thẳng và góc. ( Bảng phụ vẽ các hình 1, 2, 5 , mô hình tứ giác  Học sinh: ( Xem bài mới ( thước thẳng ( Các dụng cụ vẽ ; đo đoạn thẳng và góc III. Phương pháp: trực quan, quan sát, suy luận, diễn giải, nhóm . Tổ chức giờ học: 1, Ôn định tổ chức: 2, Khởi động mở bài:  Sơ qua nội dung chương trình  b. Thời gian: 3 ph  c. Đồ dùng:  d. Tiến hành:( Nhắc lại sơ lược chương trình hình học 7 ( Giới thiệu sơ lược về nội dung chương I Vào bài mới: mỗi tam giác cố tổng các góc 180o còn tứ giác thì sao 3, Hoạt động 1: Tìm hiểu về tứ giác, tứ giác lồi  a. Mục tiêu: - Phát biểu được định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi. -Vẽ , gọi tên được các yếu tố của tứ giác.  b. Thời gian: 20 phút  c. Đồ dùng: ( Bảng phụ vẽ các hình 1, 2; mô hình tứ giác  d. Tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ?Nhắc lại định nghĩa tam giác GV treo bảng phụ hình 1 ?Tìm sự giống nhau của các hình trên. giới thiệu:Mỗi hình a;b ;c của hình 1 là một tứ giác. ?Các hình a ; b ; c của hình 1 còn có gì giống nhau? GV treo bảng phụ hình 2 và giới thiệu không phải là tứ giác, vì sao ? Vậy thế nào là một tứ giác ? GV giới thiệu cách gọi tên tứ giác và các yếu tố đỉnh ; cạnh ; góc. GV cho HS làm bài ?1 GV giới thiệu hình 1a là hình tứ giác lồi. ? Vậy tứ giác lồi là tứ giác như thế nào ? GV : (chốt lại vấn đề bằng định nghĩa và nhấn mạnh) : Khi nói đến tứ giác mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là tứ giác lồi GV cho HS làm bài ?2 SGK GV treo bảng phụ hình 3 cho HS suy đoán và trả lời GV ghi kết quả lên bảng ghi kết quả lên bảng Chốt lại : Qua ?2 các em biết được các khái niệm 2 đỉnh kề, 2 cạnh kề, 2 đỉnh đối, 2 cạnh đối, góc kề, góc đối