/145

Giáo án Hình học 8 theo chuẩn KTKN

Upload: BangDoDuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 247|Tải về: 0

Ngày soạn: 17.08.2009 Chương I : Tứ GIáC  Ngày giảng: .08.2009  Tiết1. Tứ GIáC  I. Mục tiêu:    1. Kiến thức:     - Phát biểu được định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi. -

[Ẩn quảng cáo]