/49

Giáo án hình học 9 chương 2 ( ... 3 cột )

Upload: TriTranMinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 196|Tải về: 0

CHƯƠNG II : ĐƯỜNG TRÒN Tiết 20 SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN . TI?NH CH�?T DƠ?I XU?NG CU?A DUO`NG TRO`N I. Mục tiêu -Nắm được định nghĩa đường tròn và đường tròn, tính chất của đường kính, sự xác định một đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác, tam giác nội tiếp đường tròn, cách dựng đường tròn qua ba điểm không thẳng hàng, biết cách chứng minh một điểm nằm trên, trong, ngoài đường tròn -Biết vận dụng các kiến thức vào tình huống đơn giản II. Chu�?n bi? : Học sinh chuẩn bị compa, xem lại định nghĩa đường tròn (lớp 6), tính chất đường trung trực của đoạn thẳng. Giáo viên chuẩn bị bảng phụ vẽ sẵn ảnh hướng dẫn bài tập 1, 2 III. Ca?c hoạt động trên lớp 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ : Giới thiệu chương II 3/ Bài mới : Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng, thử tìm tâm đường tròn qua 3 điểm ấy Hoa?t dơ?ng cu?a gv Hoa?t dơ?ng cu?a hs Nơ?i dung Hoạt động 1 : Nhắc lại định nghĩa đường tròn - Giáo viên vẽ đường tròn (O ; R) - Nhấn mạnh R > 0 - Giáo viên giới thiệu 3 vị trí tương đối của điểm M và đường tròn (O) ?1 So sánh các độ dài OH và OK - GV gio?i thi�?u hi`nh tròn dưới dạng tập hợp điểm Hoạt động 2 : Sự xác định đường tròn -Cho hs la`m ?2theo nho?m - Go?i da?i di�?n nho?m tra? lo`i - Cho hs la`m ti�?p ?3 sgk - GV gợi ý phát biểu định lý - GV giới thiệu đường tròn ngoại tiếp tam gia?c , tam giác nội tiếp đường tròn . -Ho?i : Co? ve~ duo?c duo`ng tro`n di qua 3 di�?m tha?ng ha`ng khơng ? - Y�u c�`u hs do?c chu? y? sgk Hoa?t dơ?ng 3 : T�m dơ?i xu?ng, tru?c dơ?i xu?ng - Cho hs la`m ?4 C�u ho?i go?i y? : Khi no?i A dơ?i xu?ng vo?i A` qua O thi` di�?m O go?i la` gi` cu?a AA` ? + D�? chu?ng minh A` thuơ?c duo`ng tro`n t�m O ta c�`n cm OA` la` gi` cu?a (O ) ? - Cho hs la`m ?5 tuong tu? nhu ?4 - HS nhắc lại định nghĩa đường tròn (hình học 6) - Đọc SGK trang 97 Học sinh so sánh OM và bán kính R trong mỗi trường hợp 1 nhóm so sánh, 3 nhóm cho nhận xét : OH > r, OK OK suy ra :  - HS ghi kha?i ni�?m hi`nh tro`n . - HS la`m theo nho?m - HS la`m ?3 - Học sinh phát biểu thành định lý : Qua ba di�?m khơng tha?ng ha`ng , ta ve~ duo?c mơ?t va` chi? mơ?t duo`ng tro`n - Tra? lo`i sgk - Do?c chu? y? sgk - HS la`m ?4 theo go?i y? cu?a gv ?4 : Vi` A dơ?i xu?ng vo?i A` qua O n�n O la` trung di�?m cu?a AA` Suy ra : OA = OA`= R V�?y A` thuơ?c ( O ) - HS la`m ?5 theo huo?ng d�~n cu?a gv ?5 Go?i H la` giao di�?m cu?a CC` va` AB + N�?u H khơng tru`ng vo?i O thi` tam gia?c OCC` co? OH la` duo`ng cao dơ`ng tho`i la` duo`ng trung tuy�?n n�n tam gia?c O CC` c�n ta?i O Suy ra : OC`= OC = R . V�?y C` thuơ?c (O) + N�?u H tru`ng vo?i O thi` OC`= OC = R suy ra C` thuơ?c (O) 1 - Nhắc lại định nghĩa đường tròn Định nghĩa : SGK trang 97 Ký hiệu : (O ; R) hoặc (O) Bảng tóm tắt vị trí tương đối của điểm M và đường tròn (O) : (SGK trang 98) Định nghĩa 2 : Hi`nh tro`n ... 2 - Ca?ch xác định đường tròn ?2 :a) Ve~ . b) Co? vơ sơ? duo`ng tro`n di qua 2 di�?m A va` B.T�m duo`ng tro`n na`m tr�n duo`ng trung tru?c cu?a AB ?3 3. T�m dơ?i xu?ng:sgk 4. Tru?c dơ?i xu?ng :sgk  Hoạt động 4: Cu?ng cơ? - Da?n do` : Cho hs la`m bài tập 1, 2, (SGK trang 99,100). Học ba`i theo sgk va` làm bài tập 3,4, 5 SGK trang 100 . Ru?t kinh nghi�?m ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------((( Tiết 21 SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN . TI?NH CH�?T DƠ?I XU?NG CU?A DUO`NG TRO`N I. Mục tiêu Vận dụng định nghĩa đường tròn, vị trí tương đối của 1 điểm đối với đường tròn, các định lý 1, 2 để giải bài tập II. Chu�?n bi? : Sửa bài tập 4, 5 Luyện tập 10, 11 III. Quá trình hoạt động trên lớp 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ : - Phát biểu định nghi~a duo`ng tro`n va` ca?ch xa?c di?nh duo`ng tro`n - Su~a ba`i t�?p 3/100 sgk 3/ Luyện tập : Hoa?t dơ?ng cu?a gv Hoa?t dơ?ng cu?a hs Nơ?i dung Hoa?t dơ?ng 1 : La`m ba`i t�?p 4/100 sgk . - y�u c�`u hs do?c d�` va` l�n ba?ng ve~ hi`nh - Nhắc lại vị trí tương đối của một điểm đối với đường tròn Hoa?t dơ?ng 2 : la`m ba`i t�?p 5 /100 sgk Go?i y? hs la`m : + Ca?ch 1 : Ve~ 2 d�y b�?t ki` cu?a hi`nh tro`n . Giao di�?m ca?c duo`ng trung tru?c cu?a 2 d�y do? la` t�m cu?a hi`nh tro`n + Ca?ch 2 : G�?p t�?m bi`a sao cho hai ph�`n cu?a hi`nh tro`n tru`ng nhau , n�?p g�?p la` 1 duo`ng ki?nh . Ti�?p tu?c g�?p nhu tr�n theo n�?p g�?p kha?c , ta duo?c 1 duo`ng ki?nh thu? hai . Giao di�?m cu?a hai n�?p g�?p do? la` t�m cu?a hi`nh tro`n + Ca?ch 3 : Su? du?ng ba`i t�?p 3/100 , du`ng thuo?c �ke ve~ tam gia?c vuơng nơ?i ti�?p duo`ng tro`n , ta co? ca?nh huy�`n la` duo`ng ki?nh . Ti�?p tu?c ve~ tam gia?c vuơng thu? hai nơ?i ti�?p duo`ng tro`n thi` ta co? th�m 1 duo`ng ki?nh thu? hai . Giao cu?a 1 duo`ng ki?nh la` t�m duo`ng tro`n . - Cho hs hoa?t dơ?ng nho?m la`m ba`i t�?p 6 , 7 /100,101 Hoa?t dơ?ng 3:Su~a ba`i 8 /101 - Go?i hs do?c d�` va` cho bi�?t GT , KL cu?a ba`i toa?n GT Góc nhọn xAy B, CAx KL Dựng (O) qua B, C và OAy - Đường tròn (O) qua B, C nên O thuộc đường nào ? - GV ph�n ti?ch ba`i ba`i toa?n va` chi? ra ca?ch du?ng nhu o? b�n . HS vẽ hình, - N�u vi? tri? tuong dơ?i cu?a ca?c di�?m dơ?i vo?i duo`ng tro`n HS vẽ đường tròn, xác định tâm theo go?i y? cu?a gv - Hoa?t dơ?ng nho?m la`m ba`i t�?p 6 ; 7 sgk - Do?c d�` , n�u GT , KL - La`m theo huo?ng d�~n cu?a gv Bài tập 4 - SGK/100 OA2 = 12 + 12 = 2 OA = A nằm trong (O ; 2) OB2 = 12 + 22 = 5 OB = > 2 B nằm ngoài (O ; 2) OC2 = ()2 + ()2 = 4 OC = 2 C nằm trên (O ; 2) Bài 5 - SGK/100 Vẽ hai dây bất kỳ của đường tròn Vẽ đường trung trực của hai dây ấy Giao điểm của 2 đường trung trực là tâm đường tròn Bài 7 - SGK/101 Nối các ý : (1) và (4) (2) và (6) (3) và (5) Bài 8 - SGK/101 Vẽ đường trung trực của đoạn BC. Đường này cắt Ay tại O Vẽ đường tròn (O) bán kính OB hoặc OC Đó là đường tròn phải dựng Thật vậy, theo cách dựng ta có : O thuộc Ax và OB = OC Nên (O ; OB) qua B và C Hoa?t dơ?ng 4 : Da?n do` Ôn lại các định nghĩa, định lý . Chu? y? ho?c thuơ?c di?nh li? ba`i t�?p 3 / 100 sgk Xem trước bài 20 : "Đường kính và dây của đường tròn" Ru?t kinh nghi�?m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ((( Tiết 22 ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN I. Mục tiêu Nắm được đường kính là dây cung lớn nhất trong các dây của đường tròn Nắm được hai định lý về đường kính vuông góc với dây và đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm Biết vận dụng các định lý để chứng minh đường kính đi qua trung điểm của một dây, đường kính vuông góc với dây Rèn luyện tính chính xác trong việc lập mệnh đề đảo, trong suy luận và chứng minh II. Chu�?n bi? : Thuo?c tha?ng , compa , bảng phụ III. Quá trình hoạt động trên lớp 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ : Sửa bài tập 8, 9/101 3/ Bài mới : Hoa?t dơ?ng cu?a gv Hoa?t dơ?ng cu?a hs Nơ?i dung Hoa?t dơ?ng 1 : So sánh độ dài của đường kính và dây - GV nêu bài toán GT (O ; R) Dây AB KL AB 2R GV gợi ý hai trường hợp GV uốn nắn cách phát biểu định lý Hoa?t dơ?ng 2 : Quan hệ vuơng go?c giữa đường kính và dây -GV y�u c�`u hs vẽ đường tròn (O), dây CD, đường kính ABCD ta?i I . CMR : I la` trung di�?m cu?a CD - Y�u c�`u 1 hs l�n ba?ng chu?ng minh . - Qua ba`i la`m cu?a hs, gv y�u c�`u hs pha?t bi�?u tha`nh di?nh li? ? - Da?t v�?n d�` :N�?u duo`ng ki?nh AB di qua trung di�?m cu?a CD thi` AB co? vuơng go?c vo?i CD khơng ? Ha~y cm ? - Co? truo`ng ho?p na`o AB di qua trung di�?m cu?a CD ma` khơng vuơng go?c vo?i CD ? Ha~y minh ho?a ba`ng hi`nh ve~ . - D�? co? 1 m�?nh d�` da?o du?ng ta c�`n pha?i th�m di�`u ki�?n gi` ? - GV to?m ta?t : AB là đường kính AB cắt CD tại I I0; IC = ID - Định lý 3 có thể xem là định lý đảo của định lý 2 - Cu?ng cơ? : Cho hs la`m ?2 HS nhắc lại định nghĩa dây và đường kính TH1 : Dây AB qua tâm O (nhóm 1 chứng minh) TH2 : Dây AB không qua tâm O (nhóm 2 chứng minh) - HS ve~ hi`nh - HS tha?o lu�?n phát hiện tính chất có trong hình vẽ và chứng minh . -HS pha?t bi�?u di?nh li? - HS chu?ng minh AB vuơng go?c CD -Co? truo`ng ho?p la` d�y CD di qua t�m - Di�`u ki�?n d�y CD khơng di qua t�m . - HS đọc định lý 3 - A?p du?ng di?nh li? 3 ,la`m ?2 1 - So sánh độ dài của đường kính và dây Định lý : SGK/103 2 - Quan hệvuơng go?c giữa đường kính và dây Định lý 2 : (SGK/103) Định lý 3 : (SGK/103) ?2 :Ti?nh AB bi�?t OA = 13cm ; AM = MB ; OM = 5cm Vi` AM = MB Xe?t tam gia?c vuơng OAM ta co? Suy ra : AB = 2AM = 24cm Hoa?t dơ?ng 3 : Củng cố : Làm bài tập 10 /104 Bài 10 - SGK/104 a. Gọi M là trung điểm BC Ta có : EM = DM = (trung tuyến ứng với cạnh huyền tam giác vuông) Do đó : B, E, D, C cùng thuộc đường tròn (M ; ) b. Xét đường tròn (M ; ) Ta có : DE là dây; BC là đường kính (định lý 1) 4/ Hướng dẫn về nhà : bài tập 11/104 Ru?t kinh nghi�?m -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------