Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/96

Giáo án hóa 10--3 cột hay

Lượt xem:409|Tải về:13|Số trang:96 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn : ...../...../.....Tiết 31 PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ A. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Giúp HS hiểu đựơc các khái niệm về phản ứng oxi hoá khử dựa vào sự thay đổi số Oxi hoá - Chất khử (bị oxi hoá) là chất nhường e ( SOXH tăng- Chất oxi hoá (bị khử) là chất nhận e ( SOXH giảm- Quá trình oxi hoá (sự oxi hoá) là quá trình khử nhường e. - Quá trình khử (sự khử) là quá trình chất oxi hóa nhận e. - Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng xảy ra đồng thời quá trình oxi hóa và quá trình khử ( có sự thay đổi SOXH của nguyên tố. 2. Kỹ năng : - HS hiểu được nguyên tắc chung và các bước cân bằng một phản ứng oxi hoá - khử theo phương pháp thăng bằng e. - Rèn luyện kĩ năng lập phương trình hoá...