/96

Giáo án hóa 10--3 cột hay

Upload: BeuBeo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 633|Tải về: 14

Ngày soạn : ...../...../.....Tiết 31 PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ A. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Giúp HS hiểu đựơc các khái niệm về phản ứng oxi hoá khử dựa vào sự thay đổi số Oxi hoá - Chất khử (bị oxi hoá) là chất nhường e ( SOXH tăng- Chất oxi hoá (bị khử) là chất nhận e ( SOXH giảm- Quá trình oxi hoá (s

[Ẩn quảng cáo]