/160

giao an hoa 9 giam tai

Upload: MatBuon.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 306|Tải về: 2

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ Së an b×nh – & — Giáo viên: NguyÔn thÞ hƯƠNG 2010 – 2011 ƒó‚ h Cả năm: 37 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 19 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết.

[Ẩn quảng cáo]