/97

Giáo Án Hóa 9 Học kì II

Upload: ChuLinhchi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 239|Tải về: 0

Học Kì IIMục tiêu theo chuẩn kiến thức kĩ năng 4. Hợp chất của cacbonKiến thức Biết được:- CO là oxit không tạo muối, độc, khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao.- CO2 có những tính chất của oxit axit.- H2CO3 là axit yếu, không bền.- Tính chất hoá học của muối cacbonat (tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, bị nhiệt phân huỷ).- Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường sống.Kĩ năng- Quan sát được thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm... rút ra tính chất hóa học của CO, CO2, muối cacbonat.- Xác định phản ứng thực hiện được hay không và viết các PTHH.- Nhận biết được khí CO2, một số muối cacbonat cụ thể.- Tính % thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp.Chỉ viết PTHH phân huỷ CaCO3 và NaHCO3.5. Silic. Công nghiệp silicatKiến thức Biết được: - Silic là...