Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/141

Giao án hóa 9 theo chuẩn mới 3 cột

Lượt xem:626|Tải về:6|Số trang:141 | Ngày upload:09/11/2012

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 MÔN HOÁ HỌCHỌC KÌ ITiết 1 ôn tập đầu năm Chương I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Tiết 2 : Tính chất hoá học của oxít . Khái quát về sự phân loại oxítTiết 3 Một số oxít quan trọng :Canxi oxitTiết 4:Một số oxit quan trọng (tt): Lưu huỳnh đi oxit Tiết 5: Tính chất hoá học của axít Tiết 6: Một số axít quan trọng: Axit clohyđric ,Tính chất vật lí H2SO4Tiết 7:Axit H2SO4 (tt)Tiết 8 : Luyện tập:Tính chất hoá học của oxit và axit Tiết 9 : Thực hành : Tính chất hoá học của oxít và axít Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết Tiết 11: Tính chất hoá học của bazơ Tiết 12: Một số bazơ quan trọng: NaOH Tiết 13: Một số bazơ quan trọng(tt): Ca(OH)2 – Thang pHTiết 14 : Tímh chất hoá học của muối Tiết 15 : Một số muối quan trọng Tiết...