/4

GIÁO ÁN HÓA HOC 10 NÂNG CAO

Upload: NguyenHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 573|Tải về: 6

Ngày 02 tháng 05 năm 2010. Ngưòi soạn: Huỳnh Thanh Bình. GVHD : Đặng Thị Thuận An BÀI 46 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức của học sinh về oxi và lưu huỳnh.- Tinh chất hoá hoc của oxi và lưu huỳnh.- Tính chất các hơp chất oxi, lưu huỳnh.1 Kĩ năng:-Viết cấu hình electr

[Ẩn quảng cáo]