Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

GIÁO ÁN HÓA HOC 10 NÂNG CAO

Ngày 02 tháng 05 năm 2010. Ngưòi soạn: Huỳnh Thanh Bình. GVHD : Đặng Thị Thuận An BÀI 46 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức của học sinh về oxi và lưu huỳnh.- Tinh chất hoá hoc của oxi và lưu huỳnh.- Tính chất các hơp chất oxi, lưu huỳnh.1 Kĩ năng:-Viết cấu hình electron nguyên tử của oxi và lưu huỳnh. - Giải các bài tâp về oxi và lưu huỳnh. II. CHUẨN BỊ:GV: - Các bài bại sẽ sữa trong sách giáo khoa và bài tập về oxi và lưu huỳnh. - Chuận bị phiếu học tập.HS: -Ôn lại kiến thức đã học. -Làm các bài tâp SGK, bài do GV giao.III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:1. Ổn định lớp: (1 phút ).- KIêm tra bài cũ: (5 phut )+ HS 1: Nêu TCVL, TCHH của của axit H2SO4 đặc và loãng.+ HS 2: Làm bài tập 5 SGK trang 186.2....

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:250|Tải về:5|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: