Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

GIÁO ÁN HÓA HOC 10 NÂNG CAO

Lượt xem:381|Tải về:5|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày 02 tháng 05 năm 2010. Ngưòi soạn: Huỳnh Thanh Bình. GVHD : Đặng Thị Thuận An BÀI 46 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức của học sinh về oxi và lưu huỳnh.- Tinh chất hoá hoc của oxi và lưu huỳnh.- Tính chất các hơp chất oxi, lưu huỳnh.1 Kĩ năng:-Viết cấu hình electron nguyên tử của oxi và lưu huỳnh. - Giải các bài tâp về oxi và lưu huỳnh. II. CHUẨN BỊ:GV: - Các bài bại sẽ sữa trong sách giáo khoa và bài tập về oxi và lưu huỳnh. - Chuận bị phiếu học tập.HS: -Ôn lại kiến thức đã học. -Làm các bài tâp SGK, bài do GV giao.III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:1. Ổn định lớp: (1 phút ).- KIêm tra bài cũ: (5 phut )+ HS 1: Nêu TCVL, TCHH của của axit H2SO4 đặc và loãng.+ HS 2: Làm bài tập 5 SGK trang 186.2....