/116

Giao án hóa học 8 (2 cột)

Upload: TomatoPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 578|Tải về: 4

Ngày soạn : 10/8/2010Tiết 1 BÀI 1. MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC A.Mục tiêu :a.Kiến thức- Học sinh biết được hóa học là môn khoa học nghiên cứu các chất và sự biến đổi của chất b.Thái độ- Thấy được vai trò quan trọng của môn hóa học , biết cách học bộ môn này để áp dụng tốt vào thực tiễn . B.Chuẩn bị .- 3 thí

[Ẩn quảng cáo]