/116

Giao án hóa học 8 (2 cột)

Upload: TomatoPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 378|Tải về: 4

Ngày soạn : 10/8/2010Tiết 1 BÀI 1. MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC A.Mục tiêu :a.Kiến thức- Học sinh biết được hóa học là môn khoa học nghiên cứu các chất và sự biến đổi của chất b.Thái độ- Thấy được vai trò quan trọng của môn hóa học , biết cách học bộ môn này để áp dụng tốt vào thực tiễn . B.Chuẩn bị .- 3 thí nghiệm gồm : 4 ống nghiệm , ống hút ,kẹp ,dd CuSO4 ,dd HCl ,Zn , NaOH C.Hoạt động dạy học . Hoạt động của Gv và HsNội dung kiến thứcHoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm- Gv : Trình bày các TN , đồng thời giới thiệu dụng cụ hóa chất . - Hs theo dõi , ghi lại các hiện tượng trong các TN .- Cho biết hiện tượng xảy ra ở mỗi TN ? - Hs . TN1 tạo chất mới không tan . TN2 tạo chất khí thoát...