/138

giáo án hóa học 8 chẩn nhất(giảm tải)-cả năm

Upload: TomatoPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 598|Tải về: 3

Tuần:1Ngày soạn: ……………………..Ngày dạy: ……………………..Tiết 1 §1. MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌCI. MỤC TIÊU:Kiến thức:Học sinh biết: -Hóa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. Đó là một môn học quan trọng và bổ ích. -Hóa học có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Do đó cần có kiế

[Ẩn quảng cáo]